حمل بار و جا به جایی


ابزار حمل بار و جابجایی ابزارهایی هستند که برای حمل و نقل و جابجایی مواد و تجهیزات در کارگاه ها استفاده می شوند. این ابزارها به کارگران کمک می کنند تا کارهای خود را با سرعت و کارایی بیشتری انجام دهند.

زیرشاخه ها


 • بالانسر فنری

  بالانسر فنری ابزاری است که برای حمل بار و جابجایی اجسام سنگین در کارگاه ها و صنایع استفاده می شود. این ابزار دارای یک فنر است که نیروی وزن بار را متعادل می کند و باعث می شود که کار با بارهای سنگین آسان تر و ایمن تر شود.

 • قاپک

  قاپک ابزاری است که برای حمل بار و جابجایی اجسام سنگین در کارگاه ها و صنایع استفاده می شود. این ابزار دارای دو شاخک است که بار را در بین خود نگه می دارد.

 • پولیفت و بالابر زنجیری

  پولیفت و بالابر زنجیری ابزاری برای بلند کردن و جابجایی بارهای سنگین است. این ابزار از یک زنجیر، یک قرقره و یک مکانیسم برای افزایش نیروی انسانی استفاده می کند.

 • جرثقیل

 • جک هیدرولیک

 • جک پنوماتیک

فیلترهای فعال