رولبرینگ های استوانه ای کف گرد

رولبرینگ های استوانه ای کف گرد


رولبرینگ های استوانه ای محوری برای تحمل بارهای سنگین در جهت محور طراحی شده اند. بسته به طراحی بلبرینگ، بار می تواند از یک یا هر دو طرف رخ دهد. رولبرینگ های استوانه ای محوری از نظر طراحی با غلتک های استوانه ای تفاوت اساسی دارند و از حلقه های غلتکی، واشر محفظه، واشر شفت تشکیل شده و قابل جداسازی هستند.

نام عکس d D B جنس حلقه جنس ساچمه جنس قفسه اطلاعات
81102-TN 81102-TN 15 28 9 کروم فولاد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
81103-TN 81103-TN 17 30 9 کروم فولاد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
81104-TN 81104-TN 20 35 10 کروم فولاد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
81105-TN 81105-TN 25 42 11 کروم فولاد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
81106-TN 81106-TN 30 47 11 کروم فولاد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
81206-TN 81206-TN 30 52 16 کروم فولاد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
81107-TN 81107-TN 35 52 12 کروم فولاد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
81207-TN 81207-TN 35 62 18 کروم فولاد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
81108-TN 81108-TN 40 60 13 کروم فولاد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
81208-TN 81208-TN 40 68 19 کروم فولاد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
نمایش 1 تا 10 از 63 ردیف

نمایش همه