رولبرینگ گوشکوبی

رولبرینگ گوشکوبی


غلتک های مسیری نوع گل میخ مبتنی بر رولبرینگ غلتکی هستند و بنابراین می توانند بارهای شعاعی بالایی را جذب کنند. حلقه بیرونی طوری ساخته شده است که بتواند روی همتای خود بغلتد. به عنوان یک عنصر اتصال یک گل میخ غلتکی نصب شده است. برای جبران ناهماهنگی ها، حلقه بیرونی در طرح تاج دار نیز موجود است.

نام عکس قطر شفت قطر غلتک قطر رولبرینگ ارتفاع کلی پهنا درپوش جنس حلقه جنس ساچمه جنس قفسه اطلاعات
KR19 KR19 8 19 32 واشر لاستیکی کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
KR22 KR22 10 22 36 واشر لاستیکی کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
KR26 KR26 10 26 36 واشر لاستیکی کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
KR30 KR30 12 30 40 واشر لاستیکی کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
KR32 KR32 12 32 40 واشر لاستیکی کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
KR35 KR35 16 35 52 واشر لاستیکی کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
KR40 KR40 18 40 58 واشر لاستیکی کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
KR47 KR47 20 47 66 واشر لاستیکی کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
KR52 KR52 20 52 66 واشر لاستیکی کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
KR16-PP KR16-PP 6 16 28 کاسه نمد لاستیکی کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
نمایش 1 تا 10 از 105 ردیف

نمایش همه