یاتاقان

یاتاقان


یاتاقان ها شامل یک محفظه و یک بلبرینگ داخلی است. آنها به شکل های مختلف و استاندارد های ابعادی یکسان ساخته میشوند.

نام عکس d e a شفت بندی پایه گشتاور بلبرینگ جنس حلقه جنس ساچمه جنس قفسه جنس پایه اطلاعات
UCP-201 UCP-201 12 95 127 Grub Screws P 204 5.5 UC 201 کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد چدن مشاهده
UCP-202 UCP-202 15 95 127 Grub Screws P 204 5.5 UC 202 کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد چدن مشاهده
UCP-203 UCP-203 17 95 127 Grub Screws P 204 5.5 UC 203 کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد چدن مشاهده
UCP-204 UCP-204 20 95 127 Grub Screws P 204 5.5 UC 204 کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد چدن مشاهده
UCP-205 UCP-205 25 105 140 Grub Screws P 205 5.5 UC 205 کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد چدن مشاهده
UCP-206 UCP-206 30 121 165 Grub Screws P 206 5.5 UC 206 کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد چدن مشاهده
UCP-207 UCP-207 35 127 167 Grub Screws P 207 11.5 UC 207 کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد چدن مشاهده
UCP-208 UCP-208 40 137 184 Grub Screws P 208 11.5 UC 208 کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد چدن مشاهده
UCP-209 UCP-209 45 146 190 Grub Screws P 209 11.5 UC 209 کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد چدن مشاهده
UCP-210 UCP-210 50 159 206 Grub Screws P 210 22 UC 210 کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد چدن مشاهده
نمایش 1 تا 10 از 240 ردیف

نمایش همه