دسته بندی تسمه وی شکل شش ضلعی


جدول دسته بندی تسمه های وی شکل شش ضلعی


" برای مشاهده محصولات هر ردیف لطفا بر روی سری هر ردیف کلیک کنید "

سری دسته نوع طول تسمه
AA وی شکل شش ضلعی 1350 - 3305
BB وی شکل شش ضلعی 1345 - 7655
CC وی شکل شش ضلعی 2015 - 10725

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.