دسته بندی تسمه وی شکل مخصوص دنده ای


جدول دسته بندی تسمه های وی شکل مخصوص دنده ای


" برای مشاهده محصولات هر ردیف لطفا بر روی سری هر ردیف کلیک کنید "

سری دسته نوع طول تسمه
XPZ وی شکل مخصوص دنده ای 525 - 3563
XPA وی شکل مخصوص دنده ای 685 - 4518
XPB وی شکل مخصوص دنده ای 1272 - 5022
XPC وی شکل مخصوص دنده ای 2030 - 5030

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.