رولبرینگ های سوزنی

رولبرینگ های سوزنی


عناصر نورد در بلبرینگ سوزنی استوانه های نازک و بلندی هستند. ابعاد کوچک آنها را برای نیازهای خاص مناسب می کند. بسته به نوع، یک حلقه داخلی حذف می شود، سپس غلتک سوزنی مستقیماً روی شفت یا محور می چرخد. بیشتر بلبرینگ های سوزنی شعاعی خاصیت شناور بسیار خوبی دارند.

نام عکس d D B جنس حلقه درپوش جنس ساچمه جنس قفسه اطلاعات
HK0408 HK0408 4 8 8 کروم فولاد ندارد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
NA4900-2RS NA4900-2RS 10 22 14 کروم فولاد 2RS کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
NA4900 NA4900 10 22 13 کروم فولاد ندارد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
IR5x8x12 IR5x8x12 5 8 12 کروم فولاد مشاهده
HK0509 HK0509 5 9 9 کروم فولاد ندارد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
K3x5x7-TN K3x5x7-TN 3 5 7 کروم فولاد پلاستیک مشاهده
NA4901-2RS NA4901-2RS 12 24 14 کروم فولاد 2RS کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
NA4901 NA4901 12 24 13 کروم فولاد ندارد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
NA6901 NA6901 12 24 22 کروم فولاد ندارد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
NKI5/12 NKI5/12 5 15 12 کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
نمایش 1 تا 10 از 590 ردیف

نمایش همه