یاتاقان دو تکه

یاتاقان دو تکه


مجموعه‌های بلوک بالش تقسیم‌شده ما شامل یک محفظه بلوک بالش تقسیم‌شده، درج‌های مختلف توپی یا غلتکی کروی منطبق و مجموعه مهر و موم TG مربوطه، حلقه‌های مکان‌یابی و - برای مجموعه‌های SNL5 - آستین آداپتور منطبق با درج بلبرینگ است.

نام عکس d a e w h دما جنس پایه اطلاعات
SNL505-TG SNL505-TG 20 165 130 74 40 -40° | +100° C چدن مشاهده
SNL506-605-TG SNL506-605-TG 25 185 150 89 50 -40° | +100° C چدن مشاهده
SNL507-606-TG SNL507-606-TG 30 185 150 93 50 -40° | +100° C چدن مشاهده
SNL508-607-TG SNL508-607-TG 35 205 170 108 60 -40° | +100° C چدن مشاهده
SNL509-TG SNL509-TG 40 205 170 109 60 -40° | +100° C چدن مشاهده
SNL510-608-TG SNL510-608-TG 45 205 170 113 60 -40° | +100° C چدن مشاهده
SNL511-609-TG SNL511-609-TG 50 255 210 128 70 -40° | +100° C چدن مشاهده
SNL512-610-TG SNL512-610-TG 55 255 210 133 70 -40° | +100° C چدن مشاهده
SNL513-611-TG SNL513-611-TG 60 275 230 148 80 -40° | +100° C چدن مشاهده
SNL515-612-TG SNL515-612-TG 65 280 230 154 80 -40° | +100° C چدن مشاهده
نمایش 1 تا 10 از 34 ردیف

نمایش همه