غلتک بلبرینگ

غلتک بلبرینگ


غلتک های مسیر بر پایه بلبرینگ ها ساخته شده اند و بنابراین می توانند بارهای شعاعی و محوری را جذب کنند. حلقه بیرونی به گونه ای شکل می گیرد که می تواند روی رول شمارنده، منحنی یا صفحه بغلتد. برای جبران ناهماهنگی ها، حلقه بیرونی در طرح تاج دار نیز موجود است.

نام عکس d D B درپوش جنس حلقه جنس ساچمه جنس قفسه اطلاعات
LFR50/5-4-2RS LFR50/5-4-2RS 5 16 8 2RS کروم فولاد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
LFR50/5-4-2RS-TN LFR50/5-4-2RS-TN 5 16 8 2RS کروم فولاد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
LFR50/5-4-ZZ-TN LFR50/5-4-ZZ-TN 5 16 8 ZZ کروم فولاد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
LFR50/5-6-2RS LFR50/5-6-2RS 5 17 8 2RS کروم فولاد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
LFR50/5-6-2RS-TN LFR50/5-6-2RS-TN 5 17 8 2RS کروم فولاد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
LFR50/5-6-ZZ LFR50/5-6-ZZ 5 17 8 ZZ کروم فولاد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
LFR50/5-6-ZZ-TN LFR50/5-6-ZZ-TN 5 17 8 ZZ کروم فولاد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
LFR50/8-6-2RS LFR50/8-6-2RS 8 24 11 2RS کروم فولاد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
LFR50/8-6-2RS-TN LFR50/8-6-2RS-TN 8 24 11 2RS کروم فولاد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
LFR50/8-6-ZZ LFR50/8-6-ZZ 8 24 11 ZZ کروم فولاد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
نمایش 1 تا 10 از 130 ردیف

نمایش همه