رولبرینگ های مخروطی

رولبرینگ های مخروطی


در رولبرینگ های مخروطی، عناصر نورد شکل مخروطی دارند. آنها بارهای شعاعی بالایی را تحمل می کنند. علاوه بر این، یاتاقان غلتکی مخروطی می تواند نیروهای محوری را از یک جهت تحمل کند. در صورت نصب دو رولبرینگ مخروطی، بارهای محوری در هر دو جهت نیز امکان پذیر است.

نام عکس d D C T B جنس حلقه جنس ساچمه جنس قفسه اطلاعات
31305 31305 25 62 13 18.25 17 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد مشاهده
320/22 320/22 22 44 11.5 15 15 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد مشاهده
32004-X 32004-X 20 42 12 15 15 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد مشاهده
33205 33205 25 52 18 22 22 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد مشاهده
30202 30202 15 35 10 11.75 11 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد مشاهده
30302 30302 15 42 11 14.25 13 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد مشاهده
31306 31306 30 72 14 20.75 19 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد مشاهده
32005-X 32005-X 25 47 11.5 15 15 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد مشاهده
332/28J 332/28J 28 58 19 24 24 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد مشاهده
A2047-A2126 A2047-A2126 11.986 31.991 7.938 10.008 10.785 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد مشاهده
نمایش 1 تا 10 از 455 ردیف

نمایش همه