بلبرینگ های تماس زاویه ای

بلبرینگ های تماس زاویه ای


بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل طراحی خود می توانند علاوه بر بارهای شعاعی، بارهای محوری بیشتری را نسبت به بلبرینگ های شیار عمیق جذب کنند. در بلبرینگ های تک ردیفی تماس زاویه ای، بار محوری به یک طرف محدود می شود. بلبرینگ های دو ردیفه می توانند بارها را از هر دو جهت تحمل کنند.

نام عکس d D B زاویه تماس AK جنس حلقه درپوش جنس ساچمه جنس قفسه اطلاعات
SS-5200-2RS-TN SS-5200-2RS-TN 10 30 14.3 30° 2 فولاد ضد زنگ 2RS فولاد ضد زنگ پلاستیک مشاهده
SS-5300-2RS-TN SS-5300-2RS-TN 10 35 19 30° 2 فولاد ضد زنگ 2RS فولاد ضد زنگ پلاستیک مشاهده
SS-7200-B-2RS-TN SS-7200-B-2RS-TN 10 30 9 40° 1 فولاد ضد زنگ 2RS فولاد ضد زنگ پلاستیک مشاهده
SS-7200-B-TN SS-7200-B-TN 10 30 9 40° 1 فولاد ضد زنگ ندارد فولاد ضد زنگ پلاستیک مشاهده
5200-2RS-TN 5200-2RS-TN 10 30 14.3 30° 2 کروم فولاد 2RS کروم فولاد پلاستیک مشاهده
5200-TN 5200-TN 10 30 14.3 30° 2 کروم فولاد ندارد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
5200-ZZ-TN 5200-ZZ-TN 10 30 14.3 30° 2 کروم فولاد ZZ کروم فولاد پلاستیک مشاهده
7200-B-2RS-TN 7200-B-2RS-TN 10 30 9 40° 1 کروم فولاد 2RS کروم فولاد پلاستیک مشاهده
7200-B-TN 7200-B-TN 10 30 9 40° 1 کروم فولاد ندارد کروم فولاد پلاستیک مشاهده
SS-5201-2RS-TN SS-5201-2RS-TN 12 32 15.9 30° 2 فولاد ضد زنگ 2RS فولاد ضد زنگ پلاستیک مشاهده
نمایش 1 تا 10 از 193 ردیف

نمایش همه