دسته بندی تسمه وی شکل کلاسیک دنده ای


جدول دسته بندی تسمه های وی شکل کلاسیک دنده ای


" برای مشاهده محصولات هر ردیف لطفا بر روی سری هر ردیف کلیک کنید "

سری دسته نوع طول تسمه
AX وی شکل کلاسیک دنده ای 585 - 4620
BX وی شکل کلاسیک دنده ای 785 - 5040
CX وی شکل کلاسیک دنده ای 1400 - 4680

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.