لیست انواع تسمه های دور متغیر


تسمه های دور متغیر یا سرعت متغیر از لحاظ ظاهری مانند تسمه های وی شکل هستند اما کاربرد های ویژه خود را دارند. این تسمه ها کاربرد عمومی و زیادی بر روی دستگاه های صنعتی دارند در واقع هرجا که سیستم کلاچ گیری اتوماتیک و پولی های دور متغیر وجود دارد این تسمه برای انتقال نیرو بین پولی های دور متغیر مورد استفاده قرار میگیرد. زوایا در تسمه های صنعتی سرعت متغیر نسبت به تسمه های وی شکل استاندارد تفاوت دارد و همین تفاوت باعث میشود سیستم کلاچ گیری این دستگاه ها به خوبی عمل کند و تسمه به اصطلاح پرش نداشه باشد. دنده‌ دار بودن این تسمه باعث انعطاف بیشتر و گردش نرم تر تسمه و همچنین خنک کاری بهتر تسمه و پولی در سرعت های بالا میشود. نخ تسمه که عامل انتقال نیرو می‌باشد برای کارکردهای سنگین طراحی شده است و در عین حال ثبات طولی بسیار بالایی را ایجاد می‌کند.

تسمه های دور متغیر استاندارد