دسته بندی تسمه وی شکل مخصوص


جدول دسته بندی تسمه های وی شکل مخصوص


" برای مشاهده محصولات هر ردیف لطفا بر روی سری هر ردیف کلیک کنید "

سری دسته نوع طول تسمه
SPZ وی شکل مخصوص 600 - 3563
SPA وی شکل مخصوص 675 - 4768
SPB وی شکل مخصوص 1272 - 8022
SPC وی شکل مخصوص 2030 - 12530
19 وی شکل مخصوص 1800 - 10000

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.