بلبرینگ های تک محور

بلبرینگ های تک محور


بلبرینگ های تک رانش برای بارهای شعاعی و محوری کم طراحی شده اند. آنها به راحتی جدا می شوند، سوار می شوند و برای سرعت های بالا مناسب هستند. کاربردهای رایج دستگاه های خانگی یا اندازه گیری هستند.

نام عکس d D B جنس حلقه جنس ساچمه جنس قفسه اطلاعات
E5 E5 5 16 5 کروم فولاد کروم فولاد برنج مشاهده
E6 E6 6 21 7 کروم فولاد کروم فولاد برنج مشاهده
E7 E7 7 22 7 کروم فولاد کروم فولاد برنج مشاهده
E8 E8 8 24 7 کروم فولاد کروم فولاد برنج مشاهده
E9 E9 9 28 8 کروم فولاد کروم فولاد برنج مشاهده
E10 E10 10 28 8 کروم فولاد کروم فولاد برنج مشاهده
E11 E11 11 32 7 کروم فولاد کروم فولاد برنج مشاهده
E12 E12 12 32 7 کروم فولاد کروم فولاد برنج مشاهده
E13 E13 13 30 7 کروم فولاد کروم فولاد برنج مشاهده
E14 E14 14 35 8 کروم فولاد کروم فولاد برنج مشاهده
نمایش 1 تا 10 از 16 ردیف

نمایش همه