یاتاقان قرقری

یاتاقان قرقری


انتهای میله از یک سر میله و یک یاتاقان ساده کروی تشکیل شده است. در مورد انتهای میله ای که نیاز به تعمیر و نگهداری دارد، یاتاقان ساده کروی از ترکیب مواد فولاد/فولاد یا فولاد/برنز تشکیل شده است. بنابراین نگهداری منظم و روغن کاری مجدد ضروری است. آنها می توانند بارهای استاتیکی بالا، بارهای متناوب بالا و بارهای ضربه ای را تحمل کنند.

نام عکس d D B درپوش جنس حلقه نصب جنس سطوح لغزش اطلاعات
SA6E SA6E 6 21 6 ندارد کروم فولاد رزوه خارجی (راستگرد) فولاد/فولاد مشاهده
SA8E SA8E 8 24 8 ندارد کروم فولاد رزوه خارجی (راستگرد) فولاد/فولاد مشاهده
SA10E SA10E 10 29 9 ندارد کروم فولاد رزوه خارجی (راستگرد) فولاد/فولاد مشاهده
SA12E SA12E 12 34 10 ندارد کروم فولاد رزوه خارجی (راستگرد) فولاد/فولاد مشاهده
SA15ES-2RS SA15ES-2RS 15 40 12 2RS کروم فولاد رزوه خارجی (راستگرد) فولاد/فولاد مشاهده
SA15ES SA15ES 15 40 12 ندارد کروم فولاد رزوه خارجی (راستگرد) فولاد/فولاد مشاهده
SA17ES-2RS SA17ES-2RS 17 46 14 2RS کروم فولاد رزوه خارجی (راستگرد) فولاد/فولاد مشاهده
SA17ES SA17ES 17 46 14 ندارد کروم فولاد رزوه خارجی (راستگرد) فولاد/فولاد مشاهده
SA20ES-2RS SA20ES-2RS 20 53 16 2RS کروم فولاد رزوه خارجی (راستگرد) فولاد/فولاد مشاهده
SA20ES SA20ES 20 53 16 ندارد کروم فولاد رزوه خارجی (راستگرد) فولاد/فولاد مشاهده
نمایش 1 تا 10 از 105 ردیف

نمایش همه