رولبرینگ های بشکه ای

رولبرینگ های بشکه ای


رولبرینگ های کروی دارای دو حلقه با غلتک های بشکه ای هستند. بنابراین برای بارهای شعاعی سنگین مناسب هستند. آنها همچنین می توانند نیروهای محوری را تحمل کنند. به دلیل امکان انحراف، ناهماهنگی و انحراف شفت را جبران می کنند.

نام عکس d D B سوراخ جنس حلقه جنس ساچمه جنس قفسه اطلاعات
21304-CA-W33 21304-CA-W33 20 52 15 cylin­drical کروم فولاد کروم فولاد برنج مشاهده
21304-CC-W33 21304-CC-W33 20 52 15 cylin­drical کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
21305-CA-W33 21305-CA-W33 25 62 17 cylin­drical کروم فولاد کروم فولاد برنج مشاهده
21305-CC-W33 21305-CC-W33 25 62 17 cylin­drical کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
22205-CA-K-W33 22205-CA-K-W33 25 52 18 concial کروم فولاد کروم فولاد برنج مشاهده
22205-CA-W33 22205-CA-W33 25 52 18 cylin­drical کروم فولاد کروم فولاد برنج مشاهده
22205-CC-W33 22205-CC-W33 25 52 18 cylin­drical کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
21306-CA-W33 21306-CA-W33 30 72 19 cylin­drical کروم فولاد کروم فولاد برنج مشاهده
21306-CC-W33 21306-CC-W33 30 72 19 cylin­drical کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
22206-CA-K-W33 22206-CA-K-W33 30 62 20 concial کروم فولاد کروم فولاد برنج مشاهده
نمایش 1 تا 10 از 253 ردیف

نمایش همه