تسمه شیاری استاندارد سری PK


لیست تسمه های شیاری استاندارد PK


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام دسته نوع سری طول گام
PK-630 شیاری استاندارد PK 630 3.56
PK-650 شیاری استاندارد PK 650 3.56
PK-675 شیاری استاندارد PK 675 3.56
PK-700 شیاری استاندارد PK 700 3.56
PK-730 شیاری استاندارد PK 730 3.56
PK-755 شیاری استاندارد PK 755 3.56
PK-775 شیاری استاندارد PK 775 3.56
PK-800 شیاری استاندارد PK 800 3.56
PK-830 شیاری استاندارد PK 830 3.56
PK-845 شیاری استاندارد PK 845 3.56
PK-870 شیاری استاندارد PK 870 3.56
PK-885 شیاری استاندارد PK 885 3.56
PK-920 شیاری استاندارد PK 920 3.56
PK-925 شیاری استاندارد PK 925 3.56
PK-950 شیاری استاندارد PK 950 3.56
PK-970 شیاری استاندارد PK 970 3.56
PK-1000 شیاری استاندارد PK 1000 3.56
PK-1015 شیاری استاندارد PK 1015 3.56
PK-1035 شیاری استاندارد PK 1035 3.56
PK-1060 شیاری استاندارد PK 1060 3.56
PK-1080 شیاری استاندارد PK 1080 3.56
PK-1145 شیاری استاندارد PK 1145 3.56
PK-1165 شیاری استاندارد PK 1165 3.56
PK-1200 شیاری استاندارد PK 1200 3.56
PK-1230 شیاری استاندارد PK 1230 3.56
PK-1300 شیاری استاندارد PK 1300 3.56
PK-1335 شیاری استاندارد PK 1335 3.56
PK-1385 شیاری استاندارد PK 1385 3.56
PK-1420 شیاری استاندارد PK 1420 3.56
PK-1460 شیاری استاندارد PK 1460 3.56
PK-1490 شیاری استاندارد PK 1490 3.56
PK-1520 شیاری استاندارد PK 1520 3.56
PK-1555 شیاری استاندارد PK 1555 3.56
PK-1610 شیاری استاندارد PK 1610 3.56
PK-1655 شیاری استاندارد PK 1655 3.56
PK-1700 شیاری استاندارد PK 1700 3.56
PK-1725 شیاری استاندارد PK 1725 3.56
PK-1755 شیاری استاندارد PK 1755 3.56
PK-1800 شیاری استاندارد PK 1800 3.56
PK-1860 شیاری استاندارد PK 1860 3.56
PK-1885 شیاری استاندارد PK 1885 3.56
PK-1900 شیاری استاندارد PK 1900 3.56
PK-1980 شیاری استاندارد PK 1980 3.56
PK-2050 شیاری استاندارد PK 2050 3.56
PK-2080 شیاری استاندارد PK 2080 3.56
PK-2145 شیاری استاندارد PK 2145 3.56
PK-2235 شیاری استاندارد PK 2235 3.56
PK-2330 شیاری استاندارد PK 2330 3.56
PK-2490 شیاری استاندارد PK 2490 3.56
PK-2555 شیاری استاندارد PK 2555 3.56

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* تعداد شیار بسته به درخواست مشتری.


ارسال سریع

ارسال سریع

امکان هماهنگی هر نوع ارسال

مشاوره تخصصی رایگان

مشاوره تخصصی رایگان

ارتباط موثر و مفید

ضمانت بازگشت

ضمانت بازگشت

تا 30 روز پس از خرید

تضمین اصالت کالا

تضمین اصالت کالا

کالای معتبر و مطمئن

پیش فاکتور

پیش فاکتور

امکان دریافت پیش فاکتور

بهترین قیمت

بهترین قیمت

تضمین پایین ترین قیمت بازار