غلتک رولبرینگ

غلتک رولبرینگ


غلتک های مسیری نوع یوکی بر اساس یاتاقان های غلتکی هستند و بنابراین می توانند بارهای شعاعی بالایی را جذب کنند. حلقه بیرونی طوری ساخته شده است که بتواند روی همتای خود بغلتد. انواع مختلفی با یا بدون حلقه داخلی و یک یا دو ردیف موجود است.

نام عکس d D B درپوش جنس حلقه جنس ساچمه جنس قفسه هدایت محوری اطلاعات
RSTO10 RSTO10 14 30 11.8 ندارد کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
RSTO12 RSTO12 16 32 11.8 ندارد کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
RSTO15 RSTO15 20 35 11.8 ندارد کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
RSTO17 RSTO17 22 40 15.8 ندارد کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
RSTO20 RSTO20 25 47 15.8 ندارد کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
RSTO25 RSTO25 30 52 15.8 ندارد کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
RSTO30 RSTO30 38 62 19.8 ندارد کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
RSTO35 RSTO35 42 72 19.8 ندارد کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
RSTO40 RSTO40 50 80 19.8 ندارد کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
RSTO45 RSTO45 55 85 19.8 ندارد کروم فولاد کروم فولاد ورق فولاد مشاهده
نمایش 1 تا 10 از 171 ردیف

نمایش همه