دسته بندی تسمه وی شکل کلاسیک


جدول دسته بندی تسمه های وی شکل کلاسیک


" برای مشاهده محصولات هر ردیف لطفا بر روی سری هر ردیف کلیک کنید "

سری دسته نوع طول تسمه
Z وی شکل کلاسیک 410 - 1803
A وی شکل کلاسیک 382 - 5477
B وی شکل کلاسیک 570 - 16992
C وی شکل کلاسیک 858 - 10733
D وی شکل کلاسیک 2500 - 15184
E وی شکل کلاسیک 4575 - 15160
20 وی شکل کلاسیک 1800 - 6000
25 وی شکل کلاسیک 1800 - 10000
45 وی شکل کلاسیک 2000 - 4000
50 وی شکل کلاسیک 2000 - 4000

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.