یاتاقان ساده

یاتاقان ساده


در مورد یاتاقان های ساده کروی شعاعی که نیاز به تعمیر و نگهداری دارند، فولاد روی فولاد یا فولاد روی برنز مالیده می شود. بنابراین نگهداری منظم و روغن کاری مجدد ضروری است. آنها می توانند بارهای استاتیکی بالا، بارهای متناوب بالا و بارهای ضربه ای را تحمل کنند.

نام عکس d D B درپوش جنس حلقه حلقه داخلی کشیده جنس سطوح لغزش اطلاعات
GE4E GE4E 4 12 5 ندارد کروم فولاد فولاد/فولاد مشاهده
GE5E GE5E 5 14 6 ندارد کروم فولاد فولاد/فولاد مشاهده
GE6E GE6E 6 14 6 ندارد کروم فولاد فولاد/فولاد مشاهده
GE8E GE8E 8 16 8 ندارد کروم فولاد فولاد/فولاد مشاهده
GE10E GE10E 10 19 9 ندارد کروم فولاد فولاد/فولاد مشاهده
GE12E GE12E 12 22 10 ندارد کروم فولاد فولاد/فولاد مشاهده
GE15ES-2RS GE15ES-2RS 15 26 12 2RS کروم فولاد فولاد/فولاد مشاهده
GE15ES GE15ES 15 26 12 ندارد کروم فولاد فولاد/فولاد مشاهده
GE17ES-2RS GE17ES-2RS 17 30 14 2RS کروم فولاد فولاد/فولاد مشاهده
GE17ES GE17ES 17 30 14 ندارد کروم فولاد فولاد/فولاد مشاهده
نمایش 1 تا 10 از 115 ردیف

نمایش همه