اینورتر جوشکاری


اینورتر جوشکاری یک ابزار برقی است که برای ذوب کردن فلزات و اتصال آنها به یکدیگر استفاده می شود. اینورتر جوشکاری ها از فناوری اینورتر استفاده می کنند تا جریان برق را از ولتاژ بالا به ولتاژ پایین تبدیل کنند. این امر باعث می شود که اینورتر جوشکاری ها نسبت به جوشکاری های ترانسفورماتور سبک تر، کوچکتر و کارآمدتر باشند.

فیلترهای فعال