باغبانی و کشاورزی بنزینی


ابزار باغبانی و کشاورزی بنزینی ابزارهایی هستند که برای انجام کارهای باغبانی و کشاورزی با استفاده از سوخت بنزین استفاده می شوند. این ابزارها قدرت و انعطاف پذیری بیشتری نسبت به ابزارهای برقی دارند و می توانند برای کارهای سنگین تر مانند چمن زنی، هرس، و برداشت محصول استفاده شوند.

زیرشاخه ها


 • شمشاد زن بنزینی

  شمشادزن بنزینی نوعی ابزار باغبانی است که برای هرس و کوتاه کردن درختچه ها و شمشادها استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بنزینی برای تأمین قدرت تیغه های چرخان استفاده می کند.

 • داس موتوری بنزینی

  داس موتوری بنزینی نوعی ابزار باغبانی است که برای هرس و کوتاه کردن چمن، شاخه‌های درخت و سایر گیاهان استفاده می‌شود. این دستگاه از یک موتور بنزینی برای تأمین قدرت تیغه‌های چرخان استفاده می‌کند.

 • تیلر

  تیلر نوعی ابزار کشاورزی است که برای شخم زدن، دیسک زدن، نهالکاری و سایر کارهای باغبانی استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بنزینی یا دیزلی برای تأمین قدرت تیغه های چرخان استفاده می کند.

 • سم پاش موتوری

  سم پاش موتوری نوعی ابزار کشاورزی است که برای سمپاشی زمین های کشاورزی، باغ ها و سایر مناطق استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بنزینی یا دیزلی برای تأمین قدرت پمپ سمپاش استفاده می کند.

 • چمن زن

  چمن زن نوعی ابزار باغبانی است که برای کوتاه کردن چمن استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بنزینی یا برقی برای تأمین قدرت تیغه های چرخان استفاده می کند.

فیلترهای فعال