کارواش


کارواش یک ابزار قدرتمند است که برای تمیز کردن سطوح از جمله خودرو، ساختمان، تجهیزات صنعتی و غیره استفاده می شود. کارواش ها از آب تحت فشار برای از بین بردن آلودگی ها استفاده می کنند.

فیلترهای فعال