سایش بادی


سایش بادی یک روش برای برداشتن مواد از یک سطح با استفاده از جریان هوای فشرده و یک ابزار برش یا سایش است. ابزار سایش بادی دارای یک نازل است که جریان هوای فشرده را به یک سطح هدایت می کند. این جریان هوا به عنوان یک نیروی محرکه برای ابزار برش یا سایش عمل می کند که مواد را از سطح جدا می کند.

زیرشاخه ها


  • سنباده لرزان

    سنباده لرزان بادی نوعی ابزار بادی است که برای سنباده زدن سطوح مختلف استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت چرخش صفحه سنباده استفاده می کند.

  • سنباده نواری

    سنباده نواری بادی نوعی ابزار بادی است که برای سنباده زدن سطوح مختلف استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت حرکت نوار سنباده استفاده می کند.

فیلترهای فعال