بالانسر فنری


بالانسر فنری ابزاری است که برای حمل بار و جابجایی اجسام سنگین در کارگاه ها و صنایع استفاده می شود. این ابزار دارای یک فنر است که نیروی وزن بار را متعادل می کند و باعث می شود که کار با بارهای سنگین آسان تر و ایمن تر شود.

فیلترهای فعال