دمنده و مکنده برقی


دمنده و مکنده برقی یک ابزار قدرتمند است که برای دمیدن و مکش هوا استفاده می شود. این ابزار می تواند برای طیف گسترده ای از کاربردها از جمله تمیز کردن، خشک کردن، جارو کردن و غیره استفاده شود.

فیلترهای فعال