دریل


دریل ابزاری است که برای سوراخ کردن انواع جامدات به کار می‌رود. دریل را با توجه به قدرت آن و نیز با استفاده از مته مناسب، می‌توان برای سوراخ کردن چوب، فلز و بتن به کار برد. دریل ها به منظور کاربرد های مختلف دسته‌بندی های مختلفی دارند.

فیلترهای فعال