متعلقات برش و سایش


زیرشاخه ها


 • تیغ اره دیسکی

  تیغ اره دیسکی یک ابزار برشی و سایشی است که برای برش انواع سطوح از جمله چوب، فلز، پلاستیک و سنگ استفاده می شود. تیغ اره دیسکی معمولاً از یک دیسک فلزی تشکیل شده است که با یک ماده ساینده مانند سنباده یا الماس پوشانده شده است.

 • مته

  مته یک ابزار برشی و سایشی است که برای ایجاد سوراخ در انواع سطوح از جمله چوب، فلز، پلاستیک و سنگ استفاده می شود. مته معمولاً از یک میله فلزی تشکیل شده است که با یک لبه تیز یا ماده ساینده پوشانده شده است.

 • صفحه فرز و پولیش

  صفحه فرز و پولیش یک ابزار برشی و سایشی است که برای صاف کردن، جلا دادن و پرداخت انواع سطوح از جمله چوب، فلز، پلاستیک و سنگ استفاده می شود. صفحه فرز و پولیش معمولاً از یک دیسک فلزی یا پلاستیکی تشکیل شده است که با یک ماده ساینده مانند سنباده یا الماس پوشانده شده است.

 • فلاپ دیسک

  فلاپ دیسک یک ابزار برشی و سایشی است که برای تمیز کردن، پرداخت و پرداخت انواع سطوح از جمله چوب، فلز، پلاستیک و سنگ استفاده می شود. فلاپ دیسک معمولاً از یک دیسک فلزی یا پلاستیکی تشکیل شده است که با یک ماده ساینده مانند سنباده یا الماس پوشانده شده است.

فیلترهای فعال