آچار جغجغه بادی


آچار جغجغه بادی نوعی ابزار بادی است که برای باز و بسته کردن پیچ و مهره ها استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت چرخش آچار جغجغه استفاده می کند.

فیلترهای فعال