فرز


فرز یکی از ابزارهای برقی است که به منظور تراشکاری، حکاکی، پولیش کردن، شکل دادن و بسیاری موارد دیگر طراحی شده است. این ابزار انواع مختلفی برای کاربرد های مختلف دارد که میتوان از مهم ترین آنها نوع آهنگری، سنگبری، مینی، مستقیم و... را نام برد. 

فیلترهای فعال