آچار بکس بادی


آچار بکس ضربه ای یا بادی از هوای فشرده برای رساندن گشتاور بالا به پیچ و مهره ها استفاده می کند. آچار بکس های ضربه ای با استفاده از یک جرم دوار کار می کنند. هنگامی که موتور درگیر می شود، جرم دوار شتاب می گیرد و سپس به طور ناگهانی آزاد می شود و ضربه ای با گشتاور بالا به شفت خروجی وارد می کند. این ضربه همان چیزی است که مهره ها و پیچ ها را شل یا سفت می کند.

فیلترهای فعال