بکس بادی


بکس بادی یک ابزار بادی و پنوماتیکی است که برای باز و بسته کردن پیچ ها و مهره ها استفاده می شود. این ابزار دارای یک سری بکس است که به یک موتور بادی متصل می شود. موتور بادی سری بکس را می چرخاند و باعث باز یا بسته شدن پیچ ها و مهره ها می شود.

زیرشاخه ها


  • آچار بکس بادی

    آچار بکس ضربه ای یا بادی از هوای فشرده برای رساندن گشتاور بالا به پیچ و مهره ها استفاده می کند. آچار بکس های ضربه ای با استفاده از یک جرم دوار کار می کنند. هنگامی که موتور درگیر می شود، جرم دوار شتاب می گیرد و سپس به طور ناگهانی آزاد می شود و ضربه ای با گشتاور بالا به شفت خروجی وارد می کند. این ضربه همان چیزی است که مهره ها و پیچ ها را شل یا سفت می کند.

  • آچار جغجغه بادی

    آچار جغجغه بادی نوعی ابزار بادی است که برای باز و بسته کردن پیچ و مهره ها استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت چرخش آچار جغجغه استفاده می کند.

فیلترهای فعال