پولی کش و بلبرینگ کش


ابزار پولی کش و بلبرینگ کش ابزارهایی هستند که برای جدا کردن و نصب پولی ها و بلبرینگ ها استفاده می شوند. این ابزارها در انواع مختلفی موجود هستند، از جمله:پولی کش دستی،پولی کش هیدرولیک،بلبرینگ کش دستی،بلبرینگ کش هیدرولیک

فیلترهای فعال