گیره


گیره ابزاری است که برای نگه داشتن قطعات کار در جای خود در حین کار استفاده می شود. گیره ها در انواع مختلفی موجود هستند، از جمله:گیره ای رومیزی،گیره های دیواری،گیره های انبردست،گیره های مرغک

فیلترهای فعال