کاتر


کاتر یک ابزار برشی است که برای برش مواد نرم مانند کاغذ، مقوا، پلاستیک و فلز نازک استفاده می شود. کاتر ها معمولاً از فلز ساخته می شوند و دارای یک تیغه قابل تعویض هستند که با دندانه هایی در امتداد لبه آن قرار دارد.

فیلترهای فعال