متعلقات ابزار بادی


زیرشاخه ها


  • باد پاش

    بادپاش نوعی ابزار بادی است که برای پاشش هوا یا مواد دیگر بر روی سطوح مختلف استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت حرکت پیستون و پاشش هوا یا مواد دیگر استفاده می کند.

  • گیج باد

    گیج باد نوعی ابزار بادی است که برای اندازه گیری فشار هوا در سیستم های پنوماتیک استفاده می شود. این دستگاه از یک سنسور فشار برای اندازه گیری فشار هوا و یک عقربه یا نمایشگر دیجیتال برای نمایش نتایج استفاده می کند.

فیلترهای فعال