اره چوب بر


اره چوب بر یک ابزار برشی است که برای برش چوب استفاده می شود. اره چوب برها معمولاً از فولاد ساخته می شوند و دارای یک تیغه بلند و باریک هستند که با دندانه هایی در امتداد لبه آن قرار دارد.

فیلترهای فعال