ست پیچ گوشتی


ست پیچ گوشتی یک ابزار دستی است که برای باز و بسته کردن پیچ ها استفاده می شود.مجموعه پیچ گوشتی ها معمولاً دارای دسته ای از جنس پلاستیک و سری از جنس فلز هستند

فیلترهای فعال