قیچی


قیچی یک ابزار برشی است که برای بریدن مواد نرم مانند کاغذ، پارچه، سیم و پلاستیک استفاده می شود. قیچی ها معمولاً از فلز ساخته می شوند و دارای دو تیغه هستند که توسط یک دسته به هم متصل می شوند.

فیلترهای فعال