انبر قفلی


انبر قفلی یکی از مهم ترین ابزارهای دستی است که می‌توان فاصله ی بین دو فک آن را با استفاده از پیچی که در انتهای دسته ی آن قرار دارد تغییر داد و سپس آن را قفل کرد. این ابزار به خوبی در محل کار قفل شده و با کمک آن می‌توانید به راحتی کارهای فنی را انجام دهید. همچنین این نوع انبر ها در سایز ها و مدل های مختلفی برای کاربرد خاص طراحی میشوند که یکی از مهم ترین آنها سی کلمپ ها هستند.

فیلترهای فعال