انبر سیم چین


انبر سیم چین از ابزارهای دستی است که برای برش و قطع سیم ها و کابل ها با ضخامت های مختلف به کار می‌رود. این ابزار دارای دو دسته با یک محور است و دو دهانه یا زبانه برای برش سیم، کابل، مفتول و ... با سطح مقطع های گوناگون و برای انواع کارهای مختلف طراحی شده‌اند.

فیلترهای فعال