انبردست


انبردست یکی از ابزارهای دستی است که برای گرفتن و نگهداری قطعات کوچک و بزرگ به کار می‌رود. این ابزار دارای دو دسته با یک محور است و دو دهانه یا زبانه برای گرفتن شی با مدل های گوناگون و برای انواع کارهای مختلف طراحی شده‌اند.

فیلترهای فعال