آچار لوله گیر


آچار لوله گیر دو دسته یا آچار شلاقی دو دسته یک نوع آچار است که برای باز و بسته کردن لوله ها، اتصالات و مهره های بزرگ استفاده می شود. این آچار دارای دو دسته است که یکی ثابت و یکی متحرک است. دسته متحرک با فشار دادن به دسته ثابت، آج های آچار را به لوله یا مهره فشار می دهد و باعث می شود که آچار به آن ها گیر کند. این آچار برای لوله ها و مهره های سالم و هرز شده با قطر های مختلف مناسب است.

فیلترهای فعال