آچار آلن


آچار آلن یک آچار کلید شکل با مقطع شش ضلعی یا ستاره ای برای باز و بسته کردن پیچ های آلنی است. پیچ آلن پیچی است که در یک سرش حفره‌ای شش ضلعی یا ستاره ای دارد که نوک آچار آلن موقع استفاده در آن قرار می‌گیرد.

آچارهای آلن در چهار مدل چاقویی، حلقه‌ای، کمربندی و آلن پیچ گوشتی ساخته و وارد بازار مصرف می‌شوند. همه‌ی آچارهای آلن به شکل و اندازه استاندارد تولید می‌شوند و غیر از سایز مقطع تفاوت شان فقط در دسته و کاور است.

فیلترهای فعال