سایشی


ابزارهای سایشی شامل انواع مختلفی از ابزارهای سایشی دستی مانند انواع سوهان، چاقو تیزکن، خراشنده دستی، فرچه، رنده دستی و … هستند. این ابزارها برای ساییدن قطعات کاری به کار می روند.

زیرشاخه ها


 • سوهان فلز

  سوهان فلز یک ابزار سایشی است که برای صیقل دادن، شکل دادن و اصلاح فلز استفاده می شود. سوهان ها دارای یک تیغه فلزی هستند که با دندانه های ریز پوشیده شده است. این دندانه ها فلز را به صورت ریز خرد می کنند و سطحی صاف و صیقلی ایجاد می کنند.

 • سوهان دنده ای

  سوهان دنده ای یک ابزار سایشی است که برای ایجاد شیار و دندانه در فلز استفاده می شود. سوهان دنده ای دارای یک تیغه فلزی است که با دندانه های بلند و با فاصله منظم پوشیده شده است. این دندانه ها فلز را به صورت عمودی خرد می کنند و شیار یا دندانه ایجاد می کنند.

 • چاقو تیز کن

  چاقو تیزکن یک ابزار سایشی است که برای تیز کردن چاقوها و سایر ابزارهای تیز استفاده می شود. چاقو تیزکن ها دارای یک یا چند سنگ ساینده هستند که فلز را از لبه برشی ابزار جدا می کنند و آن را تیز می کنند.

 • خراشنده دستی

  خراشنده دستی یک ابزار سایشی است که برای از بین بردن رنگ، لاک، زنگ زدگی و سایر مواد از سطوح استفاده می شود. خراشنده دستی دارای یک تیغه فلزی است که با دندانه های ریز پوشیده شده است. این دندانه ها مواد را به صورت ریز خرد می کنند و سطح را صاف و صیقلی می کنند.

 • فرچه سیمی

  فرچه سیمی یک ابزار سایشی است که برای تمیز کردن، پولیش دادن و پرداخت سطوح استفاده می شود. فرچه سیمی دارای یک دسته و یک سر سیمی است که با سیم های فلزی پوشیده شده است. این سیم ها مواد را به صورت ریز خرد می کنند و سطح را صاف و صیقلی می کنند.

 • رنده دستی

  رنده دستی یک ابزار سایشی است که برای شکل دادن، برش و صیقل دادن سطوح استفاده می شود. رنده دستی دارای یک تیغه فلزی است که با دندانه های ریز یا درشت پوشیده شده است. این دندانه ها مواد را به صورت ریز یا درشت خرد می کنند و سطح را شکل می دهند، برش می دهند و صیقل می دهند.

فیلترهای فعال