زیمبرگ


کشور مبدا و صاحب امتیاز این برند کشور چین است.

محصولات این تولید کننده در کشور های چین، تولید میشوند.