مکانیکال سیل کمپرسور مدل EBU800

ITEM DESCRIPTION
1.1 Seat
1.2, 2.3, 3.2 Retainer
2.2, 3.1 Seal face
2.4 Bellows
2.5 Adapter
4 O-ring
5 Spring
2.6, 6 Housing
2.7 Damper
7 Retaining ring
8 Sleeve
9 Spacer
A Oil IN
B Oil OUT
C Drain

خصوصیات


مکانیک سیل کمپرسور مدل EBU800

 • روغن کاری شده
 • آب بند دوتایی
 • بالانس
 • دو جهته
 • حلزون ثابت (سمت پردازش)
 • سوراخهای پیچ متعدد (طرف تحمل)
 • قسمت زیرین مناسب
 • فشار دو برابر
 • مناسب برای سرعت کشویی بالا
 • در صورت افت فشار روغن ، سیل باز نمی شود
 • طراحی جمع و جور با چند جزء آب بندی

مزایا


آب بند مکانیکی کمپرسور مدل EBU800

رنج کاری


موارد نصب پیشنهادی

سیل مکانیکی کمپرسور مدل EBU800


 • صنعت نفت و گاز
 • فن آوری پالایش
 • صنعت پتروشیمی