مکانیکال سیل همزن مدل STD1

ITEM DESCRIPTION

خصوصیات


مکانیک سیل همزن مدل STD1

  • در صورت استفاده از STD ، می توان آب بند را با محفظه بارگیری شده و تحت فشار تغییر داد (شافت باید ثابت باشد!).ابعاد نصب با توجه به استاندارد  DIN 28138 امکان پذیر است.
  • خواص مواد باید در نظر گرفته شوند.

مزایا


آب بند مکانیکی همزن مدل STD1

  • در هر موقعیتی قابل نصب است

رنج کاری


  • نصب بر روی شفت های با قطر ۴۰ تا ۲۰۰ میلیمتر
  • تحمل فشار ۱۶ بار
  • تحمل حرارت تا +۱۰۰ درجه ساتیگراد

موارد نصب پیشنهادی

سیل مکانیکی همزن مدل STD1


  • صنایع شیمیایی
  • صنعت داروسازی
  • همزن

سایز های مکانیک سیل همزن مدل STD1


item d3 d d1 l b
0 40 42.5 42 38.0 8
1 50 52.5 52 38.0 8
2 60 62.5 62 44.5 10
3 80 82.5 82 45.0 10
4 100 102.5 102 45.0 10
5 125 127.5 127 45.0 10
6 140 143.5 143 50.0 12
7 160 163.5 163 50.0 12
8 180 183.5 183 50.0 12
9 200 203.5 203 50.0 12