قیچی باغبانی


قیچی باغبانی یک ابزار دستی است که برای برش شاخه ها، برگ ها و گیاهان استفاده می شود. قیچی باغبانی معمولاً دارای دو تیغه است که توسط یک دسته به هم متصل شده اند. تیغه ها معمولاً از فلز ساخته می شوند و دارای یک لبه تیز هستند. دسته معمولاً از چوب یا پلاستیک ساخته می شود و برای نگه داشتن قیچی باغبانی و اعمال نیروی برش استفاده می شود.

فیلترهای فعال